Leif Erlingsson's personliga hemsida

http://lege.com/leif/

Tal i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Vittnesbörd om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Länk till andras Vittnesbörd om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Anteckningar från olika möten i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Avskrifter av vissa Proklamationer från ledare i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Skrifterna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Länkar till Svensk Internetsida för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Officiell Svensk Internetsida för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Pearls: The Best LDS Web Sites
Copyleft © 1999-2001 Leif Erlingsson

Updaterad 13 oktober 2001Ovanstående sida kommer inte att uppdateras trots att jag inte längre är Sista Dagars Helig.
Se http://mormon.lege.net/lamna/ - 15 år med mormonerna, för vad som hände, och varför.
Besök gärna även mitt diskussionsforum öppet för alla: http://mormon.lege.net/forum/